TikTok จำกัดการตั้งค่าเพื่อความเป็น​ส่วนตัว

TikTok จำกัดการตั้งค่าเพื่อความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี

TikTok จำกัดการตั้งค่าเพื่อความเป็นส่วนตัว แอพพลิเคชั่น TikTok เป็นแอปยอดนิยม และมีผู้ใช้งานอายุน้อยเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ผ่านมา TikTok มาถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้งานของเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งล่าสุดแอปได้ทำการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใหม่สำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุตั้งแต่ 13-15 ปี จะถูกจำกัดเนื้อหาเป็นแบบส่วนตัวแทนที่สาธารณะจากก่อนหน้านี้

โดยการตั้งค่าใหม่ผู้ใช้งานที่อายุระหว่าง 13-15 ปี บัญชีก็ถูกเปลี่ยนเป็นส่วนตัวในค่าเริ่มต้น ความเปลี่ยนแปลงใหม่นี้มีผลกับบัญชีเดิมที่มีอยู่และกรณีของบัญชีที่สมัครใหม่ นอกจากนี้แอปยังเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับความคิดเห็นให้เห็นได้เฉพาะเพื่อนและเป็นส่วนตัวคือเห็นได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานที่มีอายุมากขึ้นมาอีกหน่อยตั้งแต่ 16-17 ปี แอปจะยังอนุญาตให้ remix วีดีโอได้ด้วย Duet และ Stitch แต่การตั้งค่าเริ่มต้นจะยังเป็นการมองเห็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เชื่อว่าจะทำให้ผู้ใช้งานหลายคนรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมีข้อจำกัดเกิดขึ้นในบัญชีเพียงชั่วข้ามคืน ซึ่งในเรื่องนี้ TikTok บอกว่าแต่มาตรการเพื่อผลักดันมาตรฐานความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังต้องการให้คนรุ่นใหม่คิดถึงความเป็นส่วนตัวตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นการจัดการกับผู้ใช้งานให้รับ content ที่เหมาะสมรวมไปถึงป้องกันการเผยแพร่คลิปสู่สาธารณะด้วย

สำหรับสถิติของผู้ใช้งาน TikTok จากการสำรวจส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยมีรายงานเมื่อปีที่แล้วระบุว่าผู้ใช้ app ในสหรัฐ จำนวนถึง 1 ใน 3 มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุที่ app อนุญาตให้มีบัญชีได้ แต่ไม่สามารถโพสต์วีดีโอหรือแสดงความคิดเห็น ถึงแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดได้ แต่ก็ทำให้วัยรุ่นที่มีอายุน้อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้ยากขึ้น

Related posts

Leave a Comment