วิธีลบหน้า word หลายหน้า

วิธีลบหน้า word หลายหน้า ซึ่งโดยปกติการลบหน้าเอกสาร word ที่ใช้งานกันก็ใช้วิธีลากคลุมข้อความ หรือ hi-light เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่เราต้องการจะลบ แล้วจากนั้นก็จะกดปุ่ม Delete แล้วข้อความและหน้านั้นจะหายไป แต่ทางทีมงานมีวิธีที่ง่ายกว่านั้น ขั้นตอนมีดังนี้ ลองทำตามคลิปวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ คลิกดูวิธีทำ

Read More

word ปริ้นรูปไม่ออก

word ปริ้นรูปไม่ออก ออกแต่ตัวหนังสือ ปัญหานี้เป็นกันเยอะเลยครับ ทางทีมงานได้ทำวิธีแก้ปัญหาไว้แล้วครับ มีขั้นตอนดังนี้ครับเข้าไปที่ File -> Option -> Display -> คลิก เครื่องหมายถูกที่ Print drawings created in word -> OKสามารถปริ้นรูป ปริ้นตัวอักษรได้ปกติแล้ว หรือลองทำตามวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ word ปริ้นรูปไม่ออก

Read More

วิธีแก้ฟอนต์ word เพี้ยน

วิธีแก้ฟอนต์ word เพี้ยน วิธีบันทึกไฟล์ Word ให้ Font ไม่เพี้ยนสามารถนำไปใช้งานกับเครื่องอื่นได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้ย้ายฟอนต์ Office ของเราไปยังระบบคลาวด์ เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับสมาชิก Office ทุกคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และไม่จำเป็นต้องฝังฟอนต์เหล่านั้น การฝังฟอนต์ยังคงมีประโยชน์เมื่อใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือถ้าคุณคาดหวังให้ผู้อื่นแก้ไขหรือดูงานนำเสนอแบบออฟไลน์ ฝังฟอนต์ใน Word หรือ PowerPoint คลิกแท็บไฟล์แล้วคลิกตัวเลือก (ใกล้กับมุมล่างซ้ายของหน้าต่าง) ในคอลัมน์ด้านซ้าย เลือกแท็บบันทึก ที่ด้านล่าง ใต้ คงความเที่ยงตรงเมื่อแชร์งานนำเสนอนี้ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายฝังฟอนต์ในไฟล์ การเลือกฝังเฉพาะอักขระที่ใช้ในงานนำเสนอจะลดขนาดไฟล์แต่จำกัดการแก้ไขไฟล์โดยใช้ฟอนต์เดียวกัน การเว้นช่องกาเครื่องหมายนั้นว่างไว้จะเพิ่มขนาดไฟล์ แต่เป็นการดีที่สุดที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นแก้ไขเอกสารและคงแบบอักษรเดิมไว้ เราขอแนะนำให้ปล่อยช่องทำเครื่องหมายว่างไว้หากบุคคลอื่นอาจแก้ไขไฟล์ คลิกตกลง การแก้ไขปัญหา การฝังฟอนต์ของคุณยังคงใช้งานไม่ได้หรือไม่     ไม่สามารถฝังแบบอักษร TrueType ได้ทั้งหมด ผู้สร้างฟอนต์สามารถตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ สำหรับฟอนต์ของพวกเขา รวมถึง: Non-embeddable, Preview/Print, Editable และ Installable หากต้องการดูว่าระดับของการฝังตัวอักษรที่ติดตั้งของคุณจะไปที่แผงควบคุมใน Windows และคลิกแบบอักษร การคลิกที่แบบอักษรจะแสดงการตั้งค่าความสามารถในการฝังแบบอักษร ฟอนต์ระบบคลาวด์ของ Office จะไม่ปรากฏในรายการนี้ แต่คุณแทบไม่ต้องฝังฟอนต์เหล่านั้นเลย เนื่องจากฟอนต์เหล่านั้นจะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ หากยังไม่ได้ติดตั้งบนเครื่องที่เปิดไฟล์ ขนาดไฟล์ของคุณใหญ่เกินไปหลังจากฝังฟอนต์หรือไม่?     ฟอนต์บางฟอนต์อาจมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับฟอนต์อื่น ดังนั้นหากขนาดไฟล์เป็นปัญหา ให้พิจารณาใช้ฟอนต์อื่น หากคุณต้องการลบการฝัง คุณสามารถปิดการตั้งค่าฝังในกล่องโต้ตอบไฟล์ >ตัวเลือก (อธิบายไว้ด้านบน) และบันทึกไฟล์ จากนั้น เมื่อคุณปิดและเปิดไฟล์อีกครั้ง ฟอนต์อื่นจะถูกแทนที่ด้วยฟอนต์ที่ฝังไว้ก่อนหน้านี้ 

Read More

วิธีไม่ให้แสดงหมายเลขหน้า

วิธีไม่ให้แสดงหมายเลขหน้า 1. เปิดเอกสาร word ที่ต้องการใส่เลขหน้า แล้วคลิกที่แท็ป Insret (แทรก) >> Page Number (หมายเลขหน้า) >> Top of Page (ด้านบนของหน้า) (หรือเลือกตำแหน่งตามที่ต้องการ) 2. หลังจากนั้นก็จะได้เลขหน้าเรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปจะเป็นวิธีทำไม่ให้แสดงเลขหน้าบางหน้า 3. หลังจากใส่เลขหน้าแล้วก็จะแสดงแท็ป Design (ออแบบ) ให้คลิกที่ Difference first page (หน้าแรกต่างกัน) จากนั้นจะสังเกตุได้ว่าเลขหน้าแรกจะหายไป 4. ขั้นตอนต่อไปให้คลิกไปที่บรรทัดสุดท้ายของหน้า 2 โดยจะซ่อนหมายเลขหน้าที่ 3 (หรือบรรทัดสุดท้ายก่อนหน้าที่ต้องการไม่ให้แสดงเลขหน้า) 5. คลิกที่แท็ป Page Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ) แล้วคลิกที่ Breaks (ตัวแบ่ง) และเลือก Next Page (หน้าถัดไป) 6. หลังจากนั้นจะสังเกตุได้ว่า หมายเลขหน้าที่ 3 ได้ถูกซ่อนไปแล้ว 7. เท่านี้หมายเลขหน้าที่ต้องการให้แสดงก็จะไม่แสดงแล้ว

Read More