การทำ Drop down list

การทำ Drop down list Drop-down list เป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานที่สพคัญมากๆ ในการออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลบน Spreadsheet ของโปรแกรม Excel เทคนิคนี้จะช่วยป้องกันการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดได้ เพราะการที่เราคีย์ข้อมูลแตกต่างไปเพียงแค่ตัวอักษรเดียวข้อมูลนั้นก็จะกลายเป็นข้อมูลที่ต่างกันโดยทันที

Read More

$ เครื่องหมายมหัศจรรย์

$ เครื่องหมายมหัศจรรย์ $ ถือเป็นพื้นฐำนสำคัญเรื่องแรกๆ ที่ต้องเรียนรู้ในเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Excel เลยนะครับ หากเข้าใจหลักการทำงานของ $ แล้วจะช่วยให้เราสามารถเขียนสูตรได้อย่ำง Smart มำกขึ้นการเขียนสูตรแบบ Smart ก็หมายถึง เขียนสูตรเพียงครั้งเดียวหรือเซลล์เดียว ก็สามารถลาก Copy สูตรไปยังช่องอื่นๆ ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแก้สูตรในทุกๆ ช่อง ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

Read More

วิธีแก้ copy ตารางที่มีช่องว่างใน excel

วิธีแก้ copy ตารางที่มีช่องว่างใน excel Copy & Paste การก็อปปี้และวางข้อมูล เป็นสิ่งที่คนทำงานเอกสารทำเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะใน ไม่ว่าจะเป็นในโปรแกรม Word, Excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ โดยเฉพาะใน Excel เราสามารถก็อปปี้และวางข้อมูลได้หลายรูปแบบ เมื่อเราต้องการก็อปปี้ข้อมูล สามารถทำได้ดังนี้ เลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ต้องการก็อปปี้ข้อมูล คลิกที่แท็บ Home คลิกเลือก Copy (หรือกดปุ่ม Ctrl + C บนคีย์บอร์ดเพื่อก็อปปี้ข้อมูลเซลล์ที่ถูกก็อปปี้จะมีเส้นประสีเขียวปรากฏล้อมรอบอยู่ เป็นการบอกให้รู้ว่าขอบเขตของข้อมูลที่จะถูกก็อปปี้มีจากไหนถึงไหน คลิกที่เซลล์ปลายทางที่ต้องการวางข้อมูล ที่แท็บ Home ให้คลิกที่ Paste (หรือกดปุ่ม Ctrl + V บนคีย์บอร์ด) เพื่อวางข้อมูล จะได้ข้อมูลตามที่ต้องการ เมื่อวางข้อมูล จะมีปุ่มตัวเลือกให้เราเลือกเพิ่มเติมว่าต้องการวางข้อมูลแบบไหน ซึ่งหากเราวางข้อมูลแบบไม่มีการเลือกตัวเลือกใด ๆ เลย จะเป็นการวางข้อมูลเหมือต้นฉบับทุกประการ เมื่อคลิกที่ปุ่มตัวเลือกการวาง  จะมีตัวเลือกย่อย ๆ ให้เลือกดังนี้ ลองทำตามคลิปวีดีโแด้านล่างนี้ดูนะครับ Excel : วิธีแก้ copy ตารางที่มีช่องว่าง

Read More