ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 1. สิงใดคือต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์ ก. ลูกคิด ข. ก้อนหิน ค. เครื่องคิดเลข     ง. เครื่องบวกเลข 2.บุคคลที่คิดค้นและประดิษฐ์เวิลด์ไวด์เว็บคือ ก.วินตัน เซิร์ฟ ข.ทิมเบอร์ลี ค.บิลเกตส์ ง.เดนนิส ริทชี 3. เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 ก. ไอซี ข. ทรานซิสเตอร์ ค. หลอดสูญญากาศ ง. วงจรรวมขนาดใหญ่ 4. เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2     ก. ไอซี ข. ทรานซิสเตอร์     ค. หลอดสูญญากาศ     ง. วงจรรวมขนาดใหญ่ 5. เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 ก. ไอซี      ข. ทรานซิสเตอร์  ค. หลอดสูญญากาศ      ง. วงจรรวมขนาดใหญ่ 6. เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 4  ก. ไอซี ข. ทรานซิสเตอร์  ค. หลอดสูญญากาศ     ง. วงจรรวมขนาดใหญ่ 7.ใครได้รับยกย่องให้เป็นบิดาคอมพิวเตอร์    ก.ชาร์จ แบบเบจ    ข.วิลเลียม ออตเทรต    ค. เบลส์ ปาสคาล    ง. โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด 8.ใครได้รับยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก    ก.กอตฟริต วิลเฮล์ม…

Read More

RAM และ ROM

หน่วยเก็บความจำภายใน (Internal storage) ที่ติดตั้งมา PDA ทั้งหลาย หรือที่นิยมเรียกกันว่า main memory จะประกอบด้วยหน่วยความจำ 2 ส่วนคือ ROM และ RAM หน่วยความจำทั้งสองชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ผู้ผลิตเองก็ได้ปรับเปลี่ยนการใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด ROM เป็นคำย่อมาจาก “Read-Only Memory” ซึ่งหมายถึงหน่วยความจำที่ใช้อ่านได้อย่างเดียว เป็น memory chip ที่ทำหน้าที่เก็บแอปปลิเคชั่นและข้อมูลเป็นการถาวร และไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงระบบ ซึ่งแอปปลิเคชั่นและข้อมูลจะถูกเขียนหรือ burned เข้าไปในชิป โดยบริษัทผู้ผลิต ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในชิปได้ ถึงได้เรียกว่าอ่านอย่างเดียว (read-only)RAM เป็นคำย่อของ “Random Access Memory” เป็น memory chips ที่จำเป็นของคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป รวมทั้ง PDA ด้วย ส่วนของ RAM นี้ จะใช้สำหรับประมวลผลและเก็บไฟล์ข้อมูลชั่วคราว RAM มีความแตกต่างจาก ROM ในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูล RAM จำเป็นจะต้องมีกระแสไฟมาเลี้ยงเพื่อที่จะรักษาข้อมูลที่เก็บไว้ใน RAM Pocket PC รุ่นแรกๆ ก่อนที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile 5 จะใช้ RAM เก็บทั้งข้อมูลและโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้ PDA จำเป็นจะต้องคอยดูแลส่วนของแบตเตอรีไม่ให้กระแสไฟฟ้าหมด มิเช่นนั้น โปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ใน RAM ก็จะหายไปทั้งหมด

Read More

การวัดขนาดข้อมูล

การวัดขนาดข้อมูล bit ความหมาย: บิต, เลขโดดฐาน 2, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 0 หรือ 1 บอกเล่า : คือข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 1 หรือ 0 อย่างไดอย่างหนึ่งเท่านั้น   8 บิต (Bit) = 1 ไบต์ (Bite) bit ความหมาย: บิต, เลขโดดฐาน 2, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 0 หรือ 1 บอกเล่า : คือข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 1 หรือ 0 อย่างไดอย่างหนึ่งเท่านั้น   KB ย่อมาจาก Kilobyte:  ปริมาณหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 1024 ไบต์ MB ย่อมาจาก Megabyte:  ปริมาณหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเก็บตัวอักษรได้ 1 ล้านตัว หรือมีค่าเท่ากับ 2 ยกกำลัง 20 = 1,048,567 BYTES หรือเท่ากับ 1024 กิโลไบต์  GB ย่อมาจาก Gigabyte:  ปริมาณหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 1024 MB สรุปคือ 1 Byte (ไบต์) = 1 ตัวอักษร 1 KB (กิโลไบต์) = 1024 ตัวอักษร 1 MB (เมกกะไบต์) = 1024 KB 1 GB…

Read More

ฮาร์ดแวร์คืออะไร

ฮาร์ดแวร์คืออะไร เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็น และจับต้องได้  ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

Read More

วิธีการตั้งค่า Clock CPU

วิธีการตั้งค่า Clock CPU เพื่อเร่งความเร็วคอมพิวเตอร์ โอเวอร์คล็อกคืออะไร

Read More