word ไม่สามารถพิมพ์ได้เนื่องจากเครื่องพิมพ์ไม่ได้ถูกติดตั้ง

word ไม่สามารถพิมพ์ได้เนื่องจากเครื่องพิมพ์ไม่ได้ถูกติดตั้ง บริการตัวจัดคิวงานพิมพ์จะจัดการคำขอพิมพ์หลายรายการและส่งไปยังเครื่องพิมพ์ทีละรายการเพื่อทำการพิมพ์ อย่างที่เราทราบกันดีว่าเครื่องพิมพ์ใช้เวลาในการพิมพ์เล็กน้อย ดังนั้นบริการตัวจัดคิวงานพิมพ์จะเก็บเอกสารที่รอดำเนินการทั้งหมดไว้ในคิว จากนั้นจึงส่งไปยังเครื่องพิมพ์ทีละรายการเมื่อเอกสารแรกถูกพิมพ์

Read More