เหรียญหล่อหลวงปู่เพิ่มวัดแค

เหรียญหล่อหลวงปู่เพิ่มวัดแคพิมพ์กลีบบัวเนื้อทองผสม ย้อนหลังกลับไปราวปีพ.ศ.2480 ยังมีพระอาจารย์ผู้เคร่งครัดในธรรมวินัย และแก่กล้าในญานสมบัติรูปหนึ่ง ซึ่งชาวอยุธยาต่างรู้จักเป็นอย่างดี ท่านก็คือ “หลวงปู่เพิ่ม” วัดแค ภิกษุผู้สมถะไม่มีความยินดียินร้ายในลาภยศ สรรเสริญใดๆ ยากที่จะหาใครเสมอเหมือนได้ วัตถุมงคลที่ท่านสร้างมีผู้ประสบอภินิหารกันมากราย เป็นที่ต้องการสะสมประชาชนผู้เลี่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่ท่านเชี่ยวชาญมากในการสร้างพระหล่อ ท่านสร้างในราวปีพ.ศ.2490 มีด้วยกันหลายพิมพ์ เช่น พิมพ์พระนารายณ์ทรงครุฑ,พิมพ์นาคปรก,พิมพ์ลีลาและพิมพ์กลีบบัว มีประสบการณ์สูงมากในด้านคงกระพันชาตรี

Read More