เปลี่ยนภาษาใน gmail

เปลี่ยนภาษาใน gmail หลายคนที่ใช้ gmail google drive google docs google sheet แล้วเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ใช้งานลำบาก ทางทีมงานมีวิธีเปลี่ยนภาษาได้แบบง่ายๆกันเลยครับ ขั้นตอนมีดังนี้ 1.เปิด Gmail คุณสามารถใช้เครื่องมือป้อนข้อมูลจากเบราว์เซอร์เท่านั้น และจะไม่สามารถใช้ในแอป Gmail2.คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน3.คลิกการตั้งค่า4.ในส่วน “ภาษา” ให้คลิกแสดงตัวเลือกภาษาทั้งหมด5.ทำเครื่องหมายในช่องข้าง “เปิดใช้เครื่องมือป้อนข้อมูล”6.เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้กับเครื่องมือการป้อนข้อมูล และประเภทแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการคลิกตกลง7.คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างสุดของหน้า8.เปิดกล่องจดหมาย9.คลิกไอคอนภาษาที่อยู่ด้านขวาบนถัดจากการตั้งค่า การตั้งค่า หากคุณมีเครื่องมือป้อนข้อมูลหลายรายการ ให้ใช้ลูกศรชี้ลงเพื่อสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ ถ้ายังทำไม่ได้ลองทำตามคลิปวีดีโอด้านล่างได้เลย

Read More

หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปฏิบัติงานภายใต้ควบคุมการชุดของชุดคำสั่งโดยอุปกรณ์อิเลคโทนิคเครื่องนี้สามารถที่จะรับข้อมูลประมวลผลข้อมูลแสดงผลลัพธ์และจัดเก็บผลลัพธ์ของข้อมูลตามที่ต้องการได้และจากคำกล่าวที่ว่าคอมพิวเตอร์จะทำงานภายใต้ชุดคำสั่งที่ควบคุมมันนั่นหมายความว่าการทำงานโดยอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์จะถูกสั่งการโดยโปรแกรมซึ่งหมายถึงชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อสั่งการในคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม การทำงานของคอมพิวเตอร์ในทางเทคนิคจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักสูตร 4 ขั้นตอนในการคือ 1.การนำเข้าข้อมูล คือการป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์  2 การประมวลผลคือการดำเนินงานกับข้อมูลที่ป้อนเข้ามา  3 การแสดงผลคือการแสดงผลลัพธ์  4 การจัดเก็บคือการบันทึกข้อมูลโปรแกรมหรือผลลัพธ์ต่างๆเพื่อใช้งานในอนาคต ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง 4 ข้อเพื่อถูกรวบรวมเข้ามาด้วยกันจะเรียกว่าวงจรการประมวลผลข้อมูล องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Read More

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย 1.Hardware  2.Software 3.ข้อมูล 4.กระบวนการทำงาน  5.บุคลากร ฮาร์ดแวร์ หมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทางกายอย่าภาพที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ตัวอย่างเช่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนประกอบเชิงกลไกต่างๆที่จะทำงานประสานกันเพื่อให้เกิดการประมวลผลการจัดเก็บและการเผยแพร่ข่าวสารและบางครั้งเรายังสามารถเรียก Hardware ว่า Device ก็ได้ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์นั้นเอง ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทด้วยกันได้แก่อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลหน่วยความจำหลักหน่วยประมวลผลอุปกรณ์แสดงผลและหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก อุปกรณ์นำเข้า เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ผ่านการป้อนคำสั่งหรือข้อมูลตัวอย่างอุปกรณ์รับข้อมูลเช่นคีย์บอร์ดเมาส์เครื่องสแกนเนอร์และไมโครโฟนเป็นต้น หน่วยความจำหลักเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและชุดคำสั่งหน่วยความจำหลักมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือหน่วยความจำ Ram ใช้เก็บข้อมูลและชุดคำสั่งแบบชั่วคราวในระหว่างการประมวลผลทำงานได้เมื่อมีกระแสไฟเลี้ยงดังนั้นข้อมูลจะสูญหายทั้งหมดเมื่อปิดเครื่องจึงต้องทำการถ่ายโอนข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรองเสียก่อนส่วนหน่วยความจำหลักชนิดที่สองก็คือหน่วยความจำ Rom จะเก็บข้อมูลแบบอ่านได้อย่างเดียวข้อมูลภายในยังคงอยู่แม้จะปิดเครื่องก็ตามอย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักใช้หน่วยความจำแบบ Ram เป็นหน่วยความจำหลักมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถแทนที่ข้อมูลและคำสั่งใหม่ๆได้แล้วยังสามารถขยายความจุได้ในขณะที่หน่วยความจำ Rom นั้นมักนำไปใช้บรรจุโปรแกรมขนาดเล็กภายในเครื่องเพื่อใช้เฉพาะอย่างเช่น Rom Bios ทั้งนี้ในอดีตโปรแกรมที่เก็บอยู่ในร่มจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ปัจจุบันปัจจุบันได้มีการพัฒนาหน่วยความจำประเภทนี้แบบ flash ROM ที่สามารถเข้าไปอัพเดทโปรแกรม Firmware ภายในได้ แล้วยังสามารถขยายความจุได้ในขณะที่หน่วยความจำ Rom นั้นมักนำไปใช้บรรจุโปรแกรมขนาดเล็กภายในเครื่องเพื่อใช้เฉพาะอย่างเช่น Rom Bios ทั้งนี้ในอดีตโปรแกรมที่เก็บอยู่ในลอนจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ปัจจุบันปัจจุบันได้มีการพัฒนาหน่วยความจำประเภทนี้แบบ flash ROM ที่สามารถเข้าไปอัพเดทโปรแกรม Firmware ภายในได้  อุปกรณ์แสดงผล เมื่อมีหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลแล้วหากต้องการดูผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต้องนำเสนอลงในอุปกรณ์แสดงผลปัจจุบันมีอุปกรณ์แสดงผลอยู่มากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมตัวอย่างอุปกรณ์แสดงผลเช่นจอภาพเครื่องพิมพ์และลำโพง หน่วยเก็บข้อมูลภายนอก หมายถึงอุปกรณ์ที่นำมาใช้จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมเพื่อรองรับการใช้งานในวันข้างหน้าตัวอย่างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเช่นฮาร์ดดิสก์เทปแผ่นซีดีดีวีดีและ Flash Drive ทางนี้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแต่ละชนิดต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใช้จัดเก็บข้อมูลขนาดต้นทุนและความจุซึ่งผู้ใช้สามารถที่ให้มาเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงานนั้นๆได้เป็นสำคัญ Software หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่นำมาใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยโปรแกรมสั่งงานจะถูกเขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์และถูกแปลเป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์เข้าใจจากนั้นก็จะนำคำเหล่านี้ไปควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการต่อไปดังนั้นลำพังเพียงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คงไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยหากปราศจาก Software เข้าไปควบคุมการทำงานน่าจะมีพระเวทยังถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆด้วยกันคือซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญมากทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบและยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการตอบโต้กับมอเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบก่อนเพื่อปลูกชีวิตให้กับคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถดูได้จากนั้นจึงค่อยนำดำเนินการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ตามที่ต้องการได้ต่อไปตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบก็คือหล่อโปรแกรมระบบปฏิบัติการเช่น Windows unix และ Linux เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเช่นชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานจัดการเอกสารงานคำนวณและงานนำเสนอซอฟต์แวร์ประยุกต์ยังหมายรวมถึงโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงเพื่อนำมาใช้กับระบบงานทางธุรกิจต่างๆเช่นโปรแกรมระบบบัญชีโปรแกรมระบบเงินเดือนและโปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลังเป็นต้น ข้อมูล ข้อมูลในที่นี้หมายถึงข้อมูลดิบที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับความจริงทั้งหลายซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลขตัวอักษรในรูปภาพเช่นรหัสนักศึกษาชื่อที่อยู่อายุและระดับชั้นโดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล กระบวนการการทำงาน หมายถึงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบว่าจะมีวิธีการจัดการหรือปฏิบัติการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อนำเนินงานกับข้อมูลที่ได้มาคันเมื่อดำเนินการแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากอะไร บุคลากร หมายถึงบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เช่นบุคลากรที่ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนาโปรแกรมเช่นนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนะกับคอมพิวเตอร์นั้นจะเรียกว่าผู้ใช้ปลายทางเช่นพนักงานป้อนข้อมูลจะทำหน้าที่ป้องข้อมูลประจำวันและสั่งพิมพ์รายงานต่างๆโดยพนักงานเหล่านี้จะต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้กระบวนการทางธุรกิจที่ตนรับผิดชอบอยู่ภายในหน่วยงานนั้นๆสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Read More

วิธีคัดลอกลิงค์เพจในโทรศัพท์

วิธีคัดลอกลิงค์เพจในโทรศัพท์ คุณผู้อ่านท่านไหนที่ต้องการจะ คัดลอกลิงค์เพจในโทรศัพท์ ไปแชร์ในโชว์เชี่ยวต่างๆ ทางทีมงานมีวิธีคัดลอกลิงค์เพจในโทรศัพท์ง่ายๆกันเลยครับ ลองทำตามคลิปวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ

Read More

วิธีแก้สตอรี่เฟสไม่มีเสียงเพลง

วิธีแก้สตอรี่เฟสไม่มีเสียงเพลง ตอนนี้หลายคนเกิดปัญหานี้กันเยอะ สตอรี่เฟสไม่มีเสียงเพลง ทางทีมงานมีวิธีแก้ปัญหาให้ได้แบบง่ายๆกันเลยครับ ลองทำตามคลิปวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ

Read More

ข้อสอบ ก. พ คณิตศาสตร์ อนุกรม

ข้อสอบ ก. พ คณิตศาสตร์ อนุกรม ข้อ 1. 2 68 83 128 203 ….. ก. 279 ข. 195 ค. 308 ง. 325ตอบ ข้อ ค. 308 ข้อ 2. 9072 3024 756 252 63 …….. ก. 34 ข. 38 ค. 21 ง. 78ตอบ ข้อ ค. 21 ข้อ 3. 50 48 52 49 ……… ก. 54 ข. 35 ค. 76 ง. 99ตอบ ก. 54 ข้อ 4. 4 8 1 10 -2 14 ? ก. 5 ข. -5 ค. 9 ง. -6ตอบ ข้อ ข. -5 ข้อ 5. 3 9 6 16 11 25 18 36…

Read More

ปิดรูปที่เพื่อนแท็ก facebook

ปิดรูปที่เพื่อนแท็ก facebook ทางทีมงานมีวิธีตั้งค่าไว้ให้แบบง่ายๆกันเลยครับ ขั้นตอนมีดังนี้ 1.คลิก account ที่ด้านขวาบนของ Facebook2.เลือก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว แล้วคลิก การตั้งค่า3.ในคอลัมน์ด้านซ้าย ให้คลิก โปรไฟล์และการแท็ก4.มองหาการตั้งค่าที่ระบุว่า ใครสามารถดูโพสต์ที่คุณถูกแท็กบนโปรไฟล์ของคุณได้ แล้วคลิก แก้ไข ที่ด้านขวา5.เลือกกลุ่มเป้าหมาย (เช่นเพื่อน) ที่คุณต้องการให้สามารถมองเห็นโพสต์ที่คุณถูกแท็กได้ ถ้าทำตามขั้นตอนด้านบนไม่ได้ลองทำตามคลิปวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ

Read More

อัพเดทแอพไม่ได้ play store กดอัพเดทแอพไม่ได้

อัพเดทแอพไม่ได้ play store กดอัพเดทแอพไม่ได้ Play Store ไม่ยอมอัปเดตแอป ทั้งๆที่อัปเดตแอปทาง Play Store เป็นประจำ แต่สักพักจะมีปัญหาเปิดไม่ขึ้น ไม่โหลดขึ้นมา ไม่ดาวน์โหลดแอป บางครั้งดาวน์โหลดแอปแล้วแต่ไม่ยอมติดตั้ง ทางทีมงานมีวิธีแก้ให้แบบง่ายๆกันเลยครับ ลองทำตามวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ

Read More

วิธีตั้งค่าไม่ให้หน้าจอคอมดับ windows 10

วิธีตั้งค่าไม่ให้หน้าจอคอมดับ windows 10 หลายๆคนมีปัญหาคอมพิวเตอร์จอชอบดับเองเผลอแปปเดียวจอก็ดับเอง ทำให้หลายคนตงหงุดหงิด ทางทีมงานมีวิธีแก้ให้แบบง่ายๆกันเลยครับ ขั้นตอนมีดังนี้ 1.ไปที่ Start เลือก Settings แล้วเลือกที่ System 2.เลือกรายการด้านซ้าย ที่ Power & Sleep เลือกรายการตรง Screen ไปที่ Never และ ตรง Sleep ไปที่ Never ก็เป็นอันเสร็จครับ ถ้าทำตามขั้นตอนด้านบนไม่ได้ลองทำตามคลิปวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ

Read More

วิธีปิดแจ้งเตือน play store

วิธีปิดแจ้งเตือน play store 1.เข้าไปตั้งค่าใน Play store 2.กดเครื่องหมายสามขีดมุมบนซ้าย 3.เลือก Settings -> Notifications -> Updates 4.กดปิด ถ้าทำตามขั้นตอนด้านบนไม่ได้ลองทำตามคลิปวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ

Read More