วิธียกเลิกแอพเสียเงิน ios 14

วิธียกเลิกแอพเสียเงิน ios 14 คุณผู้ชมท่านไหน ที่เคย สมัครแอปพลิเคชันที่เสียค่าบริการแบบรายเดือน/ราย 3 เดือน/รายปี ยกตัวอย่างเช่น Apple Music, Netflix แล้วโดนตัดเงินอัตโนมัติโดยที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานในบทความนี้ทางทีมงานได้มีวิธียกลิกการสมัครสมาชิกแอพนั่น ขั้นตอนมีดังนี้ครับ 1.เข้าไปที่ Settings > แตะที่ชื่อ > เลือก Subscriptions 2.เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการยกเลิกการเก็บค่าบริการ (Subscription) 3.คลิกที่ Cancel Subscription เป็นอันเรียบร้อย ลองทำตามคลิปวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ

Read More

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม เมื่อการลงทุนของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล (Dividend) เฉพาะในกรณีทกองทุนรวมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลซึ่งแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปเช่น บางกองทุนอาจมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในขณะที่บางกองทุนอาจมีนโยบายนำเงินดังกล่าวไปทบยอดเพื่อลงทุนต่อไป ซึ่งผู้ลงทูนควรทราบว่ากองทุนที่ถืออยู่มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร กำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) จะได้รับเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการลงทุนในราคาที่สูงกว่า ราคาที่ซื้อมาตอนแรก(วัดได้จากมูลค่าทรัพสินสุทธิต่อหน่วยที่เพิ่มมากขึ้นจากมูลค่าเริ่มแรก ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายได้รับก็คือ ผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ และนำมาเฉลี่ยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอีกทีหนึ่งตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้ตั้งแต่แรก

Read More

word ปริ้นรูปไม่ออก

word ปริ้นรูปไม่ออก ออกแต่ตัวหนังสือ ปัญหานี้เป็นกันเยอะเลยครับ ทางทีมงานได้ทำวิธีแก้ปัญหาไว้แล้วครับ มีขั้นตอนดังนี้ครับเข้าไปที่ File -> Option -> Display -> คลิก เครื่องหมายถูกที่ Print drawings created in word -> OKสามารถปริ้นรูป ปริ้นตัวอักษรได้ปกติแล้ว หรือลองทำตามวีดีโอด้านล่างได้เลยครับ word ปริ้นรูปไม่ออก

Read More