วิธีปิดการแจ้งเตือนสตอรี่ Facebook

วิธีปิดการแจ้งเตือนสตอรี่ Facebook วิธีปิดการแจ้งเตือนสตอรี่ หากคุณปิดการแจ้งเตือนสตอรี่จากบุคคล เพจ หรือกลุ่ม สตอรี่ของบุคคลเหล่านั้นจะไม่ปรากฏที่ด้านบนของฟีดข่าวของคุณอีกต่อไป เมื่อคุณปิดหรือเปิดการแจ้งเตือนสตอรี่ของคนอื่น จะมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่เห็นการดำเนินการนี้

Read More