วิธีทำข้อความให้อยู่ตรงกลางตาราง word

วิธีทำข้อความให้อยู่ตรงกลางตาราง word ถ้าคุณสร้างตารางใน Word แล้วพิมพ์เนื้อหาบางอย่างลงไป คุณจะพบว่าข้อความถูกจัดชิดซ้ายโดยอัตโนมัติเหมือนกับใน Excel มันเป็นค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ชอบและต้องการจัดกึ่งกลางข้อความในแต่ละเซลล์ของตาราง Wordมีวิธีที่คุณสามารถลองใช้ได้

ขั้นแรก เลือกเนื้อหาทั้งหมดในตาราง

วิธีการจัดกึ่งกลางข้อความในตารางของ Word 2016

จากนั้นสลับไปที่แท็บหน้าแรกแล้วคลิกศูนย์ในส่วนย่อหน้า ข้อความจะถูกจัดกึ่งกลางทันทีตามด้านล่าง แต่ยังอยู่ที่ด้านบนสุดของแต่ละเซลล์

วิธีการจัดกึ่งกลางข้อความในตารางของ Word 2016

ถ้าคุณต้องการจัดข้อความในตาราง Word ให้อยู่กึ่งกลางทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง คุณควรเลือกข้อความทั้งหมดในตอนแรกด้วย จากนั้นคลิกขวาที่ข้อความที่เลือกและเลือกคุณสมบัติของตาราง

วิธีการจัดกึ่งกลางข้อความในตารางของ Word 2016

สลับไปยังมือถือแท็บและเลือกศูนย์ในแนวตั้งกดตกลงเพื่อนำไปใช้

วิธีการจัดกึ่งกลางข้อความในตารางของ Word 2016

ตรวจสอบตารางอีกครั้ง คุณได้จัดกึ่งกลางข้อความอย่างสมบูรณ์

วิธีการจัดกึ่งกลางข้อความในตารางของ Word 2016

คุณผู้ขมสามารถทำตามคลิปวีดีโแด้านล่างได้เลยครับ

Related posts

Leave a Comment