Site icon สอนใช้คอมพิวเตอร์ | NNCOMPUTERIT.COM

การลบหน้ากระดาษ word

การลบหน้ากระดาษครั้งละหลายๆหน้าใน word มีหน้าว่างในตอนท้ายของเอกสาร Word ที่ไม่หายไปนั่นก็เพราะว่ามีย่อหน้าท้ายที่ไม่สามารถลบได้ บางครั้งสิ่งนี้ทำให้หน้าว่างแสดงในตอนท้ายของเอกสารขึ้นอยู่กับว่าบรรทัดสุดท้ายของเนื้อหาของคุณสิ้นสุดตรงไหน

ขั้นตอนที่ 1
เนื่องจากย่อหน้าสุดท้ายนี้ไม่สามารถลบได้วิธีเดียวที่จะลบหน้าเปล่าในตอนท้ายได้คือเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเป็น 1 pt สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือแสดงเครื่องหมายย่อหน้าในเอกสาร Word ของคุณ หากต้องการทำสิ่งนี้ให้กด Ctrl + Shift + 8 (Command + 8 ใน Mac)

เนื้อหาทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของคุณจะถูกเลือก สิ่งที่เหลืออยู่ให้ทำตอนนี้คือกดปุ่ม Backspace (หรือลบบน Mac)

ขั้นตอนที่ 3
หน้าต่างการจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น ในกล่อง “Font Size (ขนาดอักษร)” พิมพ์ “01” และกดปุ่ม Enter

ด้วยการปรับขนาดหน้าว่างในตอนท้ายจะถูกลบออก คุณสามารถลบเครื่องหมายวรรคได้อย่างปลอดภัยโดยกด Ctrl + Shift + 8 (Command + 8 บน Mac)

Exit mobile version